Over Stieneke Oeverbeek

Eigenlijk heb ik mijn hele leven al getekend en geschilderd. Daarmee lukt het me de laatste jaren steeds beter om uitdrukking en vorm te geven aan een eigen beeldtaal. Die is geworteld in de Urker cultuur en folklore en tegelijkertijd zoek ik er een wereld mee, die los staat van het hier en nu.

Mijn werk ontstaat altijd vanuit persoonlijke ervaringen, maar gaandeweg het maakproces komt het steeds meer op zichzelf te sstaan, los van mij. Vandaar dat mijn voorstellingen altijd open zijn. Uiteindelijk hoop ik dat het voltooide schilderij de toeschouwer uitnodigt een eigen verhaal erin te vinden.

Viverra Tempor